– Thiếu gas

– Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt

– Lọc gió bị dơ

– Dàn lạnh bị dơ

– Không đủ không khí đi qua dàn lạnh

– Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần

– Có không khí hay khí không ngưng trong

– Không khí giải nhiệt không tuần hoàn

– Máy nén hoạt động không hiệu quả

– Tải quá nặng

CAREHOME – BẢO TRÌ ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH TỐT HƠN
Liên hệ ngay hotline: +84.66.899.333
Truy cập website Carehome: https://goo.gl/aPpiYB
#Bảotrìđiệnlạnh #Bảotrìđiệnlạnhtạinhà
#Bảotrìđiềuhòa #Bảotrìmáylạnh #Bảotrìmáygiặt #Bảotrìbìnhnónglạnh#Bảotrìhútmùibếp #Bảotrìquạtmáy
#Điềuhòa #Máygiặt #Bìnhnónglạnh #Hútmùibếp #Quạtmáy
#Carehome

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người