Kiểm tra mã lỗi máy giặt Hitachi cho các dòng máy J series, K serties, L series và Inverter. Chế độ kiểm tra máy giặt Hitachi là nhấn đồng thời 2 nút, sau thời gian 3 giây.

Cảm biến mực nước

Phương pháp cho dòng J, K, L: Wash + Program. Sau 0,5 giây máy tự động tắt nguồn.

Kiểm tra đèn LED

Phương pháp cho dòng J, K, L: Water Level + Delay. Tất cả đèn LED sẽ sáng lên

Kiểm tra lỗi

Phương pháp cho dòng J, K, L: Spin + Program. Hiển thị các lỗi gần nhất

Kiểm tra van cấp nước

Phương pháp cho dòng J, K, L: Wash + Start/Pause. Van tốt. Tất cả LED sáng lên

Kiểm tra van cấp nước làm mềm vải

Phương pháp cho dòng J, K, L: Delay + Water Level. Van tốt. Tất cả LED sáng lên

Hiển thị phiên bản phần mềm

Phương pháp cho dòng J: Rinse + Power ON/OFF.

Phương pháp cho dòng K, L: Rinse + Start/Pause.

Kiểm tra tổng quát

Kiểm tra mã lỗi máy giặt Hitachi

Bảng mã lỗi máy giặt Hitachi J, K, L series có 15 lỗi

C1: Nước cấp không đủ trong 60 phút

C2: Nước xả không hết trong 6 phút

C3: Nắp máy bị mở trong chu trình vắt

C4: Đồ giặt không đều trong lồng giặt

C8: Không khoá được nắp

C9: Không mở được nắp

F1: Cảm biến mực nước bất thường

F2: Board mạch bị lỗi

F9: Cảm biến tốc độ bất thường

Fb: Relay số 2 bị lỗi

Fc: Relay số 1 bị lỗi

FE: Mực nước vượt quá định mức

Fd: Van xả hoặc bộ ly hợp bất thường

FF: Kết thúc quá trình kiểm tra lỗi

EE: Lỗi vi xử lý

Bảng mã lối máy giặt Hitachi Inverter có 17 lỗi, bao gồm các lỗi như trên, trừ lỗi FE và thêm 3 lỗi sau

C0: Khối lượng đồ giặt quá tải

Ch: Tốc độ vòng quay không đạt

Fh: Vạn xả bất thường

CareHome là chuyên gia bảo trì bảo dưỡng máy giặt, kiểm tra mã lỗi máy giặt Hitachi, vệ sinh máy giặt và sửa máy giặt. Tổng hợp nội dung từ Hitachi.