Thông thường, tuổi thọ đối với các thiết bị điện tử gia dụng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, chẳng hạn như tần suất sử dụng, cách thức sử dụng, môi trường, chế độ bảo trì…
Tuổi thọ của máy điều hòa gia dụng cũng sẽ phụ thuộc vào những yếu tố trên. Ngoài ra, nhờ vào sự phát triển của khoa học và công nghệ, các nhà sản xuất lần lượt đưa ra các sản phẩm có tuổi thọ ngày càng cao.
Ngày nay, tuổi thọ trung bình của một sản phẩm khoảng 5-7 năm. Tuy nhiên, dựa vào công nghệ tiên tiến, tuổi thọ này có thể kéo dài hơn nhiều.
Ví dụ như trên thị trường, Samsung đang giới thiệu các sản phẩm điều hòa gia dụng sử dụng công nghệ Digital Inverter cho động cơ với chế độ bảo hành 10 năm.